Facility Management aflevering 10/10


In de laatste aflevering van Manager TV over facilitaire diensten hebben we het over afvalbeleid dat alsmaar belangrijker wordt. Manager TV is te gast bij Ernst & Young in Brussel om te zien hoe zij het aanpakken.

Ghislain Van Fraechem, specialist afvalbeheer IFMA, legt uit dat hun afvalbeleid kadert in de strategie ‘maatschappelijk verantwoord ondernemen’ die gebaseerd is op 4 pijlers: cliënteel, personeel, omgeving en milieu. Afvalverwerking valt dan onder de pijler milieu: reduceren van afval, sorteren van afval, reduceren van de CO2 uitstoot. Ghislain van Fraechem toont Joke Van der Flaes op welke manier zij aan afvalverwerking doen en bewust met het milieu omgaan.

Ghislain van Fraechem gaat nog iets verder in op de maatregelen die men neemt bij Ernst & Young ivm het afvalbeleid. “Vroeger hadden we van die kleine printers met toners, erg vervuilend. Nu zijn we overgestapt naar multifunctionele printers. Bovendien wordt er pas geprint wanneer de persoon aan de copier zijn badge toont. Daardoor is er veel minder verspilling van papier en de confidentialiteit wordt gegarandeerd,’’ legt hij uit.

Ernst & Young wil een voorbeeldfunctie naar de markt toe vervullen, verklaart hij.
Afvalbeheerder Bruno Arts legt uit dat we geëvolueerd zijn van een maatschappij van afval storten naar verbranden naar recycleren.