Facility Management aflevering 6/10


Fleetmanagement en automotive staan centraal in deze zesde aflevering van Manager TV Facilities. Jan De Strooper, Specialist Fleet – IFMA, vertelt hoe facility managers hun wagenpark beheren. Zuinig ecologisch rijden wordt alsmaar belangrijker, daarom worden er continu trainingen gegeven om het brandstofverbruik van de wagens laag te houden, vult hij aan. Hij sluit het eerste deel van de reportage af door mee te geven dat wie aan ecologisch rijden doet, een grote besparing zal ondervinden op lange termijn.

Een goed wagenparkbeheer begint bij een goed aankoopbeleid. Een facility manager moet hiervoor rekening houden met drie pijlers. Jan De Strooper vertelt om welke pijlers het gaat. Daarnaast geeft hij zijn visie op de rol van een preventieadviseur en de relatie met de facility manager.