Facility Management aflevering 8/10


In deze aflevering leren we alles over goederenbehandeling en logistiek. Manager TV gaat hiervoor een kijkje nemen bij het postsorteercentrum Brussel X.
Specialist Logistiek bij IFMA, Jean Morren, vertelt dat een facility manager buiten het gebouwenbeheer ook verantwoordelijk is voor de logistieke diensten met name de postkamer, laadkade en de archivering en geeft mee wat zijn functie precies omvat.
Ad Sengers, bedrijfsleider, geeft mee dat bedrijven meer een meer het logistieke gedeelte aan een externe firma uitbesteden. Zo wordt duidelijk dat de post nog steeds een cruciale rol speelt in de samenleving.

In het tweede deel van de reportage wordt er gesproken over een heel gespecialiseerde dienstverlening. Jean Morren geeft zijn visie over outsourcing waarbij veel beroep gedaan wordt op de facility manager of het gespecialiseerde facilitair bedrijf. Ook spreekt hij over het energiebeheer waarbij de facility manager moet kijken hoe dit in vermindering gebracht kan worden. Peter Smits, bedrijfsleider, geef zijn visie over groene energie.
Tot slot wordt er gesproken over de belangrijkheid van de infrastructuur van het datanetwerk voor een goede dataoverdracht.