Aktua Invest


Karl Lanslots richt Aktua Invest op in 1997 samen met Ghislain Lenaers van GROUP GL.
De eerste jaren ligt de focus vooral op baanwinkels en winkelparken langs drukke invalswegen. Later volgt de ontwikkeling van logistieke en semi-industriële gebouwen voor KMO’s, recent aangevuld met winkelruimtes in woonkernen. Aktua Invest realiseert eveneens de residentiële appartementen boven de winkelprojecten.

www.aktuainvest.be