HAtrick


De economische crisis dwingt ons doordacht te handelen en aandacht te hebben voor elk detail. Creativiteit en innovatie staan centraal.

In Hasselt leidde deze positieve reflectie tot een baanbrekend gebouw.

Donderdag werd HAtric onthuld, het eerste kantoorgebouw in België met een doordacht evenwicht tussen ecologie, economie en emotie.

Ecologisch, door het toepassen van duurzame verwarming- en koelingtechnieken en materialen, zoals leem, hout en baksteen. Economisch, omdat we erin geslaagd zijn het gebouw te realiseren binnen het vooropgestelde budget met een uitstekende bouwteam samenwerking. Hierdoor was het mogelijk om solide huurprijzen te verkrijgen, waardoor het product ook zeer interessant is als belegging. Emotioneel: Dit gebouw is een verrijking dankzij de gezonde werkomgeving wat resulteert in een bewezen vermindering van ziekteverzuim en een verbetering van het welzijn. In de eerste plaats worden de mensen gelukkiger. Daarenboven is de gezonde architectuur met zijn wetmatigheden, verhoudingen én holistische opvatting uiterst bezielend.

De HAtric heeft karakter, het is een geesteskind met een eigen identiteit.