2B-Safe


2B-Safe is als adviesbureau onderlegd in energieadvies en veiligheidscoördinatie voor woningen, scholen, utiliteitsgebouwen en industriële panden.

Sinds de invoering van de EPB-wetgeving focust het adviesbureau nadrukkelijk op deze materie. De aanpak van 2B-Safe blijft evenwel niet beperkt tot louter EPB-verslaggeving, zo gaat er bijvoorbeeld eveneens veel aandacht uit naar een gedegen communicatie en een correcte en onafhankelijke adviesverlening.

2B-Safe beseft beter dan wie ook dat het bouwen van een woning veel tijd, geld en energie vergt. In nauw overleg met de architect en de bouwheer zoeken we daarom naar de ideale oplossingen om een gezonde, comfortabele en energiezuinige woning tot stand te brengen. Wij kiezen steevast voor een benadering met respect voor het vooropgestelde budget en stellen bovendien alles in het werk om de bouwheer maximaal te laten genieten van subsidies en premies.

Naast energieadvies is 2B-Safe ook gespecialiseerd in veiligheidscoördinatie. Onze coördinatoren zijn tevens op de hoogte van de EPB-regelgeving, zodat de bouwheer voor beide aspecten terecht kan bij één enkel aanspreekpunt.

Ten slotte doen klanten een beroep doen op 2B-Safe voor luchtdichtheidstests, thermografische (infrarood) onderzoeken en het uitmeten van de luchtdichtheid van ventilatiekanalen.

www.2bsafe.be