A Fortiori


A Fortiori is als organisatie actief in twee vakgebieden. Enerzijds selectie en rekrutering voor banken en fiduciaires, en anderzijds het geven van hoog kwalitatieve opleidingen en coaching.

A Fortiori bundelt de kracht en de troeven van de klinische psychologie en de bedrijfspsychologie en stelt zo een grensoverschrijdende aanpak ten dienste van de ondernemingswereld. Er wordt steeds gewerkt vanuit een langetermijnperspectief en op basis van een vertrouwensrelatie.

Klinisch psychologe Véronique Van den Brande wordt ondersteund door bedrijfspsychologe Hanna Simoens. De jarenlange ervaring binnen het bedrijfsleven, gekoppeld aan een frisse visie vanuit de bedrijfspsychologie geeft een resultaat dat groter is dan de som van de delen.

A Fortiori betekent sterker, beter, meer… en dat is precies wat het duo wil bewerkstellingen: vanuit een wetenschappelijk onderbouwde benadering mensen en organisaties boven zichzelf laten uitstijgen en tot een hoger niveau tillen. Dat begint met het doorlichten van huidige of kandidaat werknemers en krijgt een vervolg in het managen van de aanwezige competenties.

Het inzicht in menselijke gedragingen betekent voor de klantenkring een belangrijke meerwaarde om de juiste mensen aan te werven, maar bijvoorbeeld ook bij onderhandelingen met klanten en leveranciers.

www.a-fortiori.be