Agro-Maas


Agro-Maas werd opgericht in 1988 te Gent als scheepsagent. Al snel drong zich evenwel een bredere marktbenadering op. In de loop der jaren werd het logistieke activiteitenpakket van de firma dan ook stap voor stap uitgebreid met goederencontrole, scheepvaartbevrachting en distributie.

De onderneming spitste zich van bij de oprichting toe op de landbouwsector. Agro Maas staat voor Agency Rony Maas, maar de ‘agro’ verwijst tegelijk naar de belangrijkste doelmarkt van de firma. De klantenkring situeert zich in België en de rest van West-Europa, maar ook in Canada en Zuid-Amerika.

Agro-Maas profileert zich op de markt als ‘logistic engineers’. In de praktijk vertaalt zich dat in een dienstenpakket dat gaat van F.O.B. (Freight on Board) in Zuid-Amerika tot levering per vrachtwagen, waar ook in Europa.

Naast het hoofdkantoor in Gent beschikt de onderneming over een bijkantoor in Zwijndrecht en vertegenwoordigingskantoren in Hongarije en Roemenië. Agro-Maas investeerde eveneens in de bouw van een graansilo in Oekraïne.

De medewerkers vormen de kracht van Agro-Maas. Zij worden geselecteerd op basis van hun ervaring in logistieke functies binnen uiteenlopende sectoren. Die expertise vormt een niet onaanzienlijke strategische meerwaarde voor het bedrijf.

www.agromaas.be