Aquiris


Aquiris is een filiaal van de internationale Groep Veolia, de wereldwijde marktleider in waterzuiveringstations. Het station Brussel- Noord zuivert al het afvalwater uit het Brussels Gewest met zijn 1,1 miljoen inwoners en daarbovenop nog eens van het equivalent van 200.000 Vlamingen.

Sinds de opstart in 2007 verwerkt Aquiris 17.000 liter afvalwater per seconde volgens de recentste technologische methodes. Na dat proces blijft er een droge massa over, die integraal gerecupereerd wordt voor gebruik in de bouwindustrie. Het gezuiverde water keert terug naar het natuurlijke milieu. De vervuilde lucht die vrijkomt bij het zuiveren wordt op biologische manier behandeld.

Bij Aquiris lopen momenteel twee pilootprojecten. Het eerste betreft de recuperatie van fosfaten uit de chemische zuiveringsprocessen. Die kunnen verwerkt worden tot mestkorrels voor gebruik in de landbouwsector. Het tweede project spitst zich toe op het produceren van bio-kunststoffen uit slib.

Bij de zuiveringsprocessen van het afvalwater komen er onder meer biogassen vrij. Die zet Aquiris in om te voorzien in 20% van de eigen elektriciteitsbehoefte.

Sinds de opstart van het waterzuiveringstation is de waterkwaliteit van de Zenne aanzienlijk verbeterd. Samen met de beide pilootprojecten levert Aquiris een opgemerkte bijdrage tot een beter leefmilieu en de bescherming van de volksgezondheid.

www.aquiris.be