Archaeological Solutions


Onze bodem verbergt talloze archeologische schatten. De inventarisering en documentatie van dat bodemarchief levert ons belangrijke inzichten op in de geschiedenis van de mens.

Industriële bouwprojecten en verkavelingen gaan doorgaans gepaard met grote graafwerken. Wanneer er aanwijzingen zijn dat er zich op die locatie een archeologische site kan bevinden, hebben alle partijen er belang bij dat dit erfgoed onderzocht wordt én… dat dit snel, efficiënt en waar nodig discreet gebeurt.

Archaeological Solutions zet zich als archeologisch projectbureau in voor de wetenschappelijke registratie van het archeologische bodemarchief. Het bureau adviseert klanten op het gebied van bouwhistorie, wetenschappelijke vondstverwerking en museale probleemstellingen.

Archaeological Solutions deelt zijn ervaring en expertise op het gebied van duurzaamheid graag met potentiële opdrachtgevers. Het dienstenaanbod gaat van de voorstudie – met inbegrip van onder meer veldprospectie en proefboringen – tot het opgraven en onderzoeken van de site. Ook archeologische graafbegeleiding en trajectondersteuning maken deel uit van het pakket.

Het bureau werd opgericht in 2005 en telt inmiddels 18 voltijdse medewerkers. De mogelijke synergie met een Nederlands archeologisch bedrijf betekent een wissel op de toekomst van Archaeological Solutions.

www.archaeological-solutions.be