Arco Digital Paperflow


Arco Digital Paperflow helpt ondernemingen en organisaties bij de efficiënte aanpak van logistieke problemen met documenten. Klanten uit alle denkbare economische sectoren, overheden, grote organisaties en KMO’s doen een beroep op de expertise van Arco op het gebied van documentenbeheer, elektronische archivering, workflow management, postbehandeling en opslagbeheer.

Voor grootschalige organisaties en projecten werken de gespecialiseerde teams software-oplossingen op maat uit. Lokale overheden, meer bescheiden ondernemingen en specifieke nicheorganisaties kunnen dan weer opteren voor afgewerkte producten, zoals postregistratie of dossierbeheer – al dan niet via hosting op de Arco systemen.

Arco Digital Paperflow kiest bewust voor een benadering, waarbij de gerichte oplossing van concrete problemen centraal staat. Dit houdt meteen in dat de teams dicht bij de klant staan, zich inleven in zijn situatie en meedenken over gebruiksvriendelijke en snel te implementeren toepassingen. De geboden oplossingen sluiten dan ook naadloos aan op de bestaande hard- en softwaresystemen van de klant.

Creativiteit, innovatie en betrouwbaarheid vormen sleutelbegrippen binnen de bedrijfsfilosofie, die een langetermijnrelatie met de klant vooropstelt. Op termijn wil Arco zijn expertise wereldwijd ontplooien.

www.arco.be