Ascure


De firmanaam Ascure is afgeleid van ‘assess’ en ‘cure’, wat evalueren en verhelpen betekent. De onderneming is gespecialiseerd in het adviseren, coachen en opleiden rond alle aspecten van het operationeel management. Ascure werkt in volledige onafhankelijkheid en objectiviteit. Er wordt onafgebroken geïnvesteerd in innovatie.

De specialisten van Ascure gaan met de klant rond de tafel zitten. Samen maken ze een inventaris op van de aanwezige risico’s. Vervolgens wordt bepaald welke risico’s al dan niet aanvaardbaar zijn. Ten slotte geeft Ascure aan welke inspanningen minimaal moeten geleverd worden om de niet-aanvaardbare risico’s in te dekken.

Ascure kan terugvallen op tal van senior adviseurs. Dankzij hun knowhow en hun jarenlange praktijkervaring, kunnen zij de gunstige impact van de voorgestelde maatregelen heel precies inschatten.

Daarnaast heeft de onderneming ook heel wat consultants-adviseurs in dienst, met een grondige kennis van de risico’s op het gebied van IT. Dat kan gaan van buitenstaanders die trachten het bedrijfsnetwerk binnen te dringen tot het aannemen van de identiteit van medewerkers van een leverancier.

Een Ascure team van ethical hackers heeft de toestemming om te hacken en dergelijke inbreuken te verijdelen. Zij hacken in opdracht van de klant – of ook vanuit een coachingfunctie mét de klant.

www.ascure.com