AZ Jan Portaels


Het Algemeen Ziekenhuis Jan Portaels in Vilvoorde stelt 750 mensen tewerk, waarvan een honderdtal artsen. Het telt 400 hospitalisatiebedden. Tegen het jaar 2015 wil AZ Jan Portaels gelden als de referentie in de regio. Om dit ambitieuze plan waar te maken wordt er gewerkt langs vier vooropgestelde krachtlijnen.

Financiële gezondheid is de eerste pijler waarop het regionaal ziekenhuis zijn toekomst wil bouwen. Tegelijk wil men investeren in een kwalitatieve, moderne en uitgesproken patiëntvriendelijke infrastructuur. Aan de hand van regelmatig overleg tussen de teams, die 24 uur per dag klaarstaan, wordt de zorg voor de wie in het ziekenhuis verblijft geoptimaliseerd. Ook het inschakelen van de natuurlijke omgeving van de patiënt draagt hiertoe bij.

De derde pijler behelst het optimaliseren van de interne processen. Het aansturen van de interne flows, het warehousemanagementsysteem, de kledijautomaat en de nieuwe cafetaria zijn stuk voor stuk voorbeelden van deze aanpak.

Ten slotte wil AZ Jan Portaels over tien jaar een onderkomen vinden in een volledig nieuw ziekenhuisgebouw. Bij het ontwerpen zal uitdrukkelijk aandacht uitgaan naar flexibel omschakelbare lokalen met het oog op de vereisten van de toekomst, zoals meer ambulante behandelingen en meer acute zorg. Het nieuwe gebouw moet tevens aangenaam zijn voor de patiënt en de zorgverstrekker.

www.azjanportaels.be