AZ Sint-Jan


Om de HD video te bekijken klik hier

http://www.azsintjan.be/

Het Henri Serruys Ziekenhuis in Oostende versterkte zijn positie als middelgroot ziekenhuis in 2009 aan de hand van een fusie met het Sint-Jan ziekenhuis in Brugge. Door het bundelen van de krachten kunnen de instellingen innovatieve referentiezorg aanbieden voor iedereen binnen de regio.

Campus Henri Serruys beschikt vandaag over 331 erkende bedden en staat in voor acute zorgverlening met de modernste technieken en apparatuur. Gezien de demografische evolutie van Oostende, ontwikkelde het ziekenhuis vooral specialiteiten om snel en efficiënt tegemoet te komen aan de behoeften van een oudere populatie. Het betreft hier met name de diensten eerste hulp, spoedgevallen en oftalmologie.

Naar aanleiding van de door de overheid opgelegde besparingen, streeft Campus Henri Serruys naar zo kort mogelijke ligdagen. Binnen die context sloot het overeenkomsten af met regionale revalidatiecentra. Patiënten kunnen onder meer terecht in de koninklijke villa en in het Belgisch Zee-instituut voor Orthopedie voor opvang in de tweedelijnszorg.

Ziekenhuis Sint-Jan Oostende ging onlangs een accrediteringstraject aan volgens het JCI-model (Joint Commission International Accreditation Standards for Hospitals). Dit waarborgt de kwalitatieve zorg en de patiëntveiligheid binnen het ziekenhuis.