AZ Sint-Jan


Met twee campussen in Brugge en een derde campus in Oostende is AZ sint Jan Brugge/Oostende het op twee na grootste ziekenhuis van het land. Die schaalgrootte staat in verhouding tot de ambities: het verstrekken van innovatieve referentiezorg voor iedereen. Het openbaar ziekenhuis uit de middeleeuwen is dan ook geëvolueerd naar een hedendaags hi-tech ziekenhuis.

AZ sint Jan is meteen ook één van de grootste werkgevers in de regio. Naast artsen, verpleegkundigen, paramedici, zorgkundigen, omvat het personeelsbestand eveneens technisch geschoolde mensen en ICT-professionals.

Aan de hand van afspraken – zogenaamde service level agreements – met andere ziekenhuizen uit de regio, wil AZ sint Jan een specifiek aanbod aan medische behandelingen op hoog niveau ontwikkelen.

Het ziekenhuis hanteert het managementmodel van de European Foundation of Quality Management, in België vertaald naar het Kwadrantmodel voor zorgexcellentie, afgestemd op de behoeften van de zorgsector. Dit ligt aan de basis van een cultuur van voortdurende verbetering en kwaliteitsvol handelen. Zowel patiënten als medewerkers plukken hier de vruchten van.

Als open ziekenhuis en in samenwerking met alle partners – ziekenhuizen, ziekenhuisdiensten en universiteiten – wil AZ sint Jan Brugge/Oostende zijn tertiaire ambities blijvend waarmaken.

www.azsintjan.be