Bionerga


Voor Bionerga is uw afval een bron van energie en grondstoffen.
Het niet recycleerbaar afval van de Limburgse gezinnen en bedrijven wordt opgehaald en naar de installatie in Houthalen gebracht. De kraanman mengt het restafval om zo een optimale brandstof te bekomen en voedt hiermee de oven. Essentieel hierbij is de permanente opvolging van de rookgasreiniging zodat de installatie enkel zuivere lucht uitstoot.
Wat overblijft wordt voor 95% hergebruikt en dat in verschillende toepassingen. Bovendien wordt de warmte die vrijkomt tijdens de verbranding omgezet in stoom. Zo kan Bionerga warmte leveren en elektriciteit produceren. Met andere woorden stoom wordt stroom.
Warmte en elektriciteit dankzij Bionerga…

www.bionerga.be