Boekhoudkantoor De Bie & Anthonissen


Groep Anthonissen bestaat uit zes boekhoudkantoren en vier KMO-ondersteunende kantoren.

Onder het motto “Van boekhoudkantoor tot totaaladviseur” biedt de Groep een compleet servicepakket, dat duidelijk verder gaat dan de klassieke statische dienstverlening.

De ondernemer vindt bij Groep Anthonissen een ervaren dossierbegeleider, die al zijn vraagstukken op het gebied van loonadministratie, sociale wetgeving, fiscaliteit, financiën en vennootschapsbeheer helpt op te lossen. Waar nodig doet de dossierbegeleider hiervoor een beroep op interne of externe specialisten binnen specifieke vakgebieden.

Groep Anthonissen wil als partner een reële meerwaarde bieden door bij te dragen tot de rendabiliteit van de onderneming. Precies daarom hecht de Groep zoveel belang aan haar adviesfunctie. De klantenkring van het servicebureau omvat zowel eenmanszaken, KMO’s als multinationals. Die kunnen – ongeacht hun grootte – rekenen op een persoonlijke en toegewijde dienstverlening op maat.

Om elke klant optimaal te kunnen bedienen en een vertrouwensrelatie met hem te kunnen uitbouwen, worden de medewerkers intern begeleid, opgevolgd, gecoacht en regelmatig bijgeschoold. Op die manier is binnen de Groep alle nodige expertise aanwezig om de uiteenlopende vakgebieden te beheersen.

www.anthonissen.com