C. Vangompel Metaalbewerking


Vangompel Metaalbewerking is gespecialiseerd in stukwerk en kleine series in metaal en kunststof. De onderneming kan terugvallen op een aanzienlijke technische knowhow, die ze ten dienste stelt van uiteenlopende industriële klanten. Zij doen een beroep op Vangompel voor technieken als CNC-draaien en -frezen, seriewerk, prototypebouw, 3D-freeswerk en 3D-meetwerk.

Vangompel Metaalbewerking investeert onafgebroken in een up-to-date machinepark, waarmee zowel kleine als middelgrote mechanische delen bewerkt kunnen worden. De kwaliteit van de CNC-machines uit zich in precies afgewerkte stukken. Het klimatiseren van de werkplaats draagt verder bij aan die kwaliteit.

De constante temperatuur en luchtvochtigheid vormen tevens de perfecte omstandigheden voor het realiseren van precisiemeetwerk. Naast meetwerk voor eigen rekening, voert Vangompel tevens meetwerk voor derden uit. Een 3D CNC-meetmachine kan al tastend werkstukken meten, terwijl een optische meetmachine zich leent voor het meten van kleine werkstukken. Een lengtemeetbank wordt ten slotte ingezet om de handmeetgereedschappen af te stellen.

Alle meetgereedschappen en meetmachines worden jaarlijks gekalibreerd en voorzien van de nodige certificaten door een erkende firma. Het resultaat? Op Vangompel kunt u rekenen, tot op de micrometer!

www.vangompel-metaalbewerking.be