De Lindeboom


De Lindeboom is een groep van een zestigtal apotheken in Vlaanderen, vooral in Antwerpen, Mechelen, Oost-Vlaanderen en Brussel-Halle-Vilvoorde. De groep werd in 1953 opgericht door de Christelijke Mutualiteit. De Groep Arco participeert in De Lindeboom om de verdere groei te financieren.

De grootschalige structuur verleent de organisatie een aantal doorslaggevende voordelen. Zo kan de Lindeboom ondersteunende diensten voor de apotheken organiseren, interne opleidingen verzekeren, een eigen systeem voor kwaliteitsbewaking op punt stellen en gericht investeren in farmaceutische zorg en dienstverlening.

De Lindeboom biedt kwalitatieve medicatiebegeleiding en -bewaking, gezond advies en uitmuntende farmaceutische zorg, die voor iedereen toegankelijk is.

Zo werd er onder meer geïnvesteerd in een verpakkingsrobot, die medicatie op maat voor Woon- en Zorgcentra mogelijk maakt. De tabletten en capsules worden – waar mogelijk machinaal – uit de originele verpakking gehaald en in bulk bewaard.

De Woon- en Zorgcentra sturen de medicatieschema’s digitaal naar De Lindeboom. De schema’s worden eerst nagekeken en vervolgens naar de automaat gestuurd. Die verpakt de medicatie in zakjes per patiënt en controleert of de inhoud overeenstemt met het order. Zo zijn fouten zo goed als uitgesloten.

www.delindeboomapotheek.be