DEME


www.deme-group.com

DEME, voluit Dredging Environmental & Marine Engineering, is een van de grootste en bekendste baggerbedrijven ter wereld. Al sinds het midden van de negentiende eeuw trouwens. Maar het is ook een waterbouwer in de breedste zin van het woord, een bodemsaneerder, een wrakkenberger, een specialist in groene en blauwe energie, een dienstverlener aan de olie- en gasindustrie, een leverancier van zand en grind uit zee…
De DEME-Groep is wereldwijd actief, maar het hoofdkantoor bevindt zich nog altijd in Zwijndrecht bij Antwerpen. Dat wijst op het belang dat het bedrijf hecht aan zijn Vlaamse roots. Vanuit de oorspronkelijke kernactiviteiten, baggeren en waterbouw in de strikte zin, worden sinds enkele decennia tal van nieuwe niches aangeboord. En in elk van die niches worden continu innovatieve technieken ontwikkeld. Het doel hiervan is een betere risicospreiding – tenslotte is de baggermarkt sterk cyclisch – én het creëren van synergieën waardoor grotere en sterk multidisciplinaire projecten kunnen worden binnengehaald. Het resultaat is dat DEME uitgroeit tot een ‘global solutions provider’.