Dendermonde aflevering 2/5


In aflevering 2 van Manager TV Dendermonde komen de toekomstplannen van de stad aan bod.
Schepen van Openbare Werken Leen Dierick gaat hier iets verder op in. Een van de grootste uitdagingen voor de stad bestaat erin dat er tegen 2015 overal propere waterlopen moeten zijn. In heel het gebied moet er dus riolering komen en overal een gescheiden stelsel. De Dender gaat systematisch volledig vernieuwd worden.
Schepen van Ruimtelijke Ordening Bart Van Malderen van zijn kant geeft iets meer uitleg bij het feit dat de stad ruimte creƫert; ruimte om te wonen, ondernemen, om recreatie te doen. En dit ligt vast in een structuurplan.

Bart Van Malderen geeft toe dat Dendermonde een probleem heeft met bereikbaarheid en doorstroming. Dit moet opgelost worden door infrastructuurwerken. Het belangrijkste project voor Dendermonde is de doortrekking van de N41. Er is echt een missing link tussen het zuiden en het oosten van onze stad. De stad is samen met de provincie aan het werken aan het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan.
Leen Dierick vervolgens legt uit dat de Noordbaan een heel belangrijke verkeersader is waar heel veel buslijnen op zitten.