Dendermonde aflevering 3/5


In de derde aflevering van de stedenreportage Dendermonde staat de economie centraal. Schepen van Lokale Economie, Dirk Abbeloos, vertelt hoe Dendermonde op de kaart gebracht wordt door de aanleg van een nieuw bedrijventerrein op Hoogveld J. De ligging en de bereikbaarheid zijn hierbij de twee belangrijkste troeven. Kris Verwaeren van DDS sluit hierbij aan dat het regionale bedrijventerrein bestemd is voor grotere productie en logistieke bedrijven. Omdat elk bedrijf garant moet staan voor een minimum tewerkstelling van 20 personeelsleden, worden er tevens ook extra arbeidsplaatsen gecreëerd. DDS blijft beheerder van de terreinen en staat graag klaar om verder te helpen.

In Dendermonde wordt veel aandacht gegeven aan een positief en groen beleid. Dirk Abbeloos geeft mee dat er een groene reflex wordt gecreëerd bij bewoners en bedrijven. Om toezicht te houden wordt er een milieuvergunning afgeleverd waaraan bedrijven, die zich op het bedrijventerrein komen vestigen, zich aan moeten houden en streng optreden bij nalatigheid.