Devagro


Het familiebedrijf Devagro legt zich al sinds 1989 toe op wegeniswerken, de aanleg van collectoren en private werken. Het activiteitenpakket breide zich mettertijd evenwel sterk uit. Vandaag maken ook recyclage, afbraakwerken, de sanering van verontreinigde terreinen en het verwerken en opslaan van bodem en bouwstof er deel van uit.

Een politiek van onafgebroken investeringen in de nieuwste technologie vormt de basis voor een solide rendabiliteit en groei. Zo beschikt Devagro sinds kort over een polyvalente betoncentrale. Die verwerkt de gerecycleerde materiaalstroom naar gestabiliseerde mengsels. De onderneming produceert er niet alleen traditioneel Benor-beton, maar ook ECO2-beton met gel als bindmiddel.

Zoals de naam al doet vermoeden is ECO2-beton beton milieuvriendelijk. Bij de productie maakt Devagro gebruik van betongranulaten in combinatie met CO2-neutraal cement. Zo komt er vrijwel geen CO2 vrij en daalt het verbruik van primaire grondstoffen drastisch. Toch oogt ECO2-beton net zo mooi als traditioneel beton en biedt het dezelfde eigenschappen en duurzame kwaliteiten. Sterker nog: het is lichter van kleur en minder gevoelig voor kalkuitslag.

Devagro wil ECO2-beton tegen eind 2013 op de markt brengen om zo een steentje bij te dragen tot de aanleg van klimaatvriendelijke woonwijken.

www.devagro.be