DuPont


www.dupontdenemours.be

DuPont kijkt voortdurend uit naar nieuwe en betere manieren om tegemoet te komen aan de snel stijgende behoefte aan voedsel, energie en bescherming. De onderneming gelooft dat de wereldomvattende problemen moeten worden aangepakt door meer wetenschappelijk onderzoek.

De DuPont fabriek in Ieper maakt deel uit van de afdeling Nutrition & Health, die streeft naar het veiliger, voedzamer en duurzaam maken van levensmiddelen.

De plantaardige eiwitten van DuPont worden onder meer aangewend in voeding, dranken en medische toepassingen. Aan de hand van een hoogtechnologisch water gebaseerd extractieproces, worden de eiwitten onttrokken aan soja.

Het eigen labo test de grondstoffen en eindproducten op chemische, fysische en microbiologische parameters. Zo garandeert DuPont dat de producten beantwoorden aan de strengste normen inzake kwaliteit en voedselveiligheid.

Op de site gaat tevens veel aandacht uit naar het milieu, als belangrijke factor van Veiligheid & Gezondheid. Zo beschikt DuPont over een eigen waterzuiveringsstation en een afvalsorteerplaats. De onderneming wekt bovendien een aanzienlijk deel van haar benodigde energie ter plaatse op.

DuPont werkt wereldwijd samen met universiteiten, overheden, andere bedrijven en ngo´s om wetenschappelijke innovaties te ontwikkelen met het oog op levensvatbare, duurzame langetermijnoplossingen.