Genencor International – DuPont


Genencor International staat in de Brugse regio bekend als de ‘gistfabriek’. Er werden dan ook decennia lang bakkersgist en alcohol geproduceerd. Sinds 1970 levert de onderneming evenwel hoogwaardige technologische producten af, meer bepaald enzymen. Genencor is hierin volstrekt uniek in België.

Reeds een tweetal jaren maakt Genencor deel uit van DuPont, een groep met een uitgesproken strategisch visie. Die spitst zich onder meer toe op maatschappelijke megatrends, de creatie van duurzame voeding & energie, maar ook de bescherming van mens en milieu.

Die zin voor duurzaamheid vertaalt zich eveneens in de geproduceerde enzymen, die vaak een positieve impact hebben op het milieu. Zo ontwikkelt Genencor enzymen om de voedselconversie bij dieren te bevorderen, zodat men meer vlees kan verkrijgen met minder voeder. Een ander voorbeeld zijn enzymen in wasproducten, die wassen op een lagere temperatuur mogelijk maken. Dit levert vanzelfsprekend een energiebesparing op voor de consument.

Duurzaamheid zit in het DNA van Genencor International. De productiemedewerkers nemen bijvoorbeeld initiatieven rond water– en energiebesparing. Veiligheid en milieu vormen steevast prioriteiten bij alle activiteiten. Ten slotte betekenen de goede en regelmatige contacten met de omwonenden een wissel op de toekomst van het bedrijf.

www.dupont.com