EME – Electro Mechanic Equipment


Het familiebedrijf EME (voluit Electro Mechanic Equipment) is al een halve eeuw sterk in sterkstroom. Grote ondernemingen (Tiense Suikerraffinaderijen), instellingen (UZ Gasthuisberg) en nutsbedrijven (Eandis) doen een beroep op EME voor oplossingen rond elektrische energieverdeling en procesautomatisering.

De onderneming telt drie onderafdelingen, die elkaar perfect aanvullen en onderling versterken. Samen bieden ze totaaloplossingen voor het beveiligen, meten en schakelen van energie. Die multidisciplinaire benadering betekent meteen een grote meerwaarde voor de klant, die bij één partner terecht kan voor al zijn sterkstroombehoeften.

Enkele typische voorbeelden van toepassingen zijn de netaansluiting van zonneparken en windmolenparken voor netontkoppeling, binnenspanningscabines en grote stuur- en vermogenborden. EME kan ook problemen met installaties opsporen, analyseren en rapporteren, het energieverbruik helpen optimaliseren, budgetvriendelijke retrofit oplossingen realiseren, ondersteuning bieden bij de productkeuze, enz.

De voorbije vijftig jaar heeft het familiebedrijf een ruime expertise opgebouwd. EME wil de evolutie en innovatieve technieken binnen zijn vakgebied op de voet blijven volgen. Die technische knowhow moet de basis vormen voor een beheerste, maar aanhoudende groei.

www.eme.be