Emsys


http://www.emsysgroup.com/

Emsys bestaat sinds 1967. Onze activiteiten in Vision Technology zijn eigenlijk een logische uitloper van onze jarenlange ervaring in tracking and tracing projecten.

Vision Technology is een verzamelnaam voor technologieën in de optica, electronica en computerwetenschap die samen toelaten beelden te maken en te verwerken om geautomatiseerde handelingen te creëren. Binnen het domein van productieprocessen (bv. voedings-, halffabrikatenproductie-, pharma sector, e.d.) spreekt men dan van Machine Vision technology en zal men dus kwaliteitsdetectiesystemen en automatische aansturingen creëren.

De ervaring leerde ons echter dat het volle potentieel van Machine Vision Technology zelden wordt benut. Dit komt enerzijds door hoe de markt is gestructureerd langs aanbodzijde maar anderzijds door onvoldoende kennis bij de gebruikers omtrent Vision Technology. Als ingenieurs konden we daar geen vrede mee nemen en beslisten we hier wat aan te doen en dat heeft geleid tot een andere marktbenadering. We brachten hiertoe de juiste mensen samen en ontwikkelden een methode, een marktbenadering en specifieke diensten die samen er voor moeten zorgen dat klanten weldegelijk het volledige potentieel uit Vision Technology kunnen halen.

Om dit naar de markt toe duidelijk te kunnen communiceren bundelden we onze Vision Technology activiteiten onder de naam Visiongeek, waarmee we onze passie voor wetenschap en technologie met betrekking tot Vision benadrukken. De marktpositie die we beogen capteerden we in de slogan :Get more out of Vision Technology. Dat is wat we doen en tegelijk onze belofte naar onze klanten toe.

Onze aanpak baseert zich daarom op enkele voorname pijlers:
We willen kennis rond Vision Technology toegankelijk maken en delen dan ook onze kennis en ervaringen. We zetten hiertoe ondermeer introducerende infosessies, en trainingen voor meer gevorderde gebruikers op. We staan open voor alle vragen en vrezen niet onze inzichten en ervaringen te delen.
We willen bruggen slaan tussen de academische en industriële werelden. Tussen experiment en beproefd e methode. Tussen innovatie en implementatie. Maar even goed tussen mens en machine. Tussen wie technologie ontwikkelt en wie technologie toepast.

We maken gebruik van bestaande en beproefde componenten waar het kan maar ontwikkelen zelf hard- en softwaretoepassingen waar nodig. Met andere woorden, onze projectbenadering vertrekt vanuit het brede spectrum van variabelen die bepalen hoe een beeld het best te capteren en te verwerken, en niet vanuit parameters die eigen zijn aan reeds bestaande apparatuur die ontwikkeld wordt van uit zeer specifieke en dus vaak engere toepassingscriteria.
We werken samen met fabrikanten van componenten, denk aan cameras, sensoren, en dergelijke, en gespecialiseerde integratoren maar zijn niet gebonden. Wij zijn Vision designers en zoeken naar de meest optimale oplossing die Vision technologie vandaag toelaat zodat de klant meer haalt uit zijn de technologie en zijn investering.