ENA aflevering 1


Vanuit de Antwerpse haven loopt het Albertkanaal recht naar de Antwerpse Kempen. Het kanaal verbindt de Schelde met de Maas in Luik. Talrijke industriezones naast het kanaal vormen samen het langgerekte Economisch Netwerk Albertkanaal – kortweg, ENA. Deze zones groeiden de afgelopen decennia uit tot dé economische slagader van de Kempen. Vanuit de Antwerpse haven sta je sneller in de industriezones van Herentals dan op de Grote Markt in Antwerpen. Deze bedrijven verbinden Antwerpen met Limburg en zijn prima bereikbaar vanuit Nederland. De streek ligt in het hart van Europa. Het Economisch Netwerk Albertkanaal lokte al talrijke internationale logistieke ondernemingen die kiezen voor het water als belangrijk transportkanaal.

Van de stille Kempen spreken we al lang niet meer. Wat wel overbleef van vroeger, is de no-nonsense aanpak. Geen woorden, maar daden. De Kempense volksaard loopt als een rode draad doorheen de gemeente en steden langs het Albertkanaal en de E313.
Rekening houdend met de beperkte vrije ruimte werkt de Vlaamse overheid binnen het Economisch Netwerk Albertkanaal aan de realisatie van nieuwe bedrijvenzones. De nakende realisatie van de Noord-Zuidverbinding tussen de E34 in Turnhout en de E313 in Geel moet de hele Kempense regio een extra stimulans geven.