ES Healthcare


ES Healthcare is gespecialiseerd in producten op maat voor patiënten met functionele of esthetische problemen. Het bedrijf focust op tandtechniek en vooral op de productie van titaniumbruggen en -stegen als drager van alle mogelijke tandimplantaten. Eind juli 2008 verwierf het Amerikaanse Dentsply International de integrale controle over deze onderneming. Met de steun van Dentsply vat E.S. Healthcare de wereldwijde uitbouw van zijn activiteiten aan.
De erg persoonlijke benadering zorgt ervoor dat de afgeleverde werkstukken volledig voldoen aan de eisen van de tandarts en het tandtechnisch labo, met als bijkomend voordeel een nooit geziene precisie. Hun werkwijze is heel eenvoudig. Het model met de implantaten scannen ze in samen met een tandopstelling in was. Vervolgens wordt er een suprastructuur gemodelleerd (steeg of brug) op computer waarvan een 3Dbeeld per e-mail naar het tandtechnisch labo gaat. Na goedkeuring van dit 3D-beeld door de tandtechnicus wordt alles gefreesd bij ES Tooling en krijgt het labo het werkstuk geleverd binnen de 48 uur. De afgewerkte producten worden op de markt gebracht onder de naam Isus.

www.eshealthcare.be