G. Smeyers


Onderaannemingsbedrijf G. Smeyers profileert zich als een sterke en betrouwbare partner voor ondernemingen in de bouwsector. De firma is gespecialiseerd in het verlagen van het grondwater op bouwplaatsen, zodat de werken in een droge bouwput kunnen plaatsvinden. G. Smeyers beheerst hiervoor alle gangbare technieken, zoals verticale filters, dieptebronnen, retourbemaling en/of horizontale drainage.

Aan de hand van een uitgebreid en performant machinepark, zuigers, pompen en onderwaterpompen kan G. Smeyers een antwoord bieden op zo goed als elke vraag naar bronbemaling. Het materiaal wordt in de eigen werkplaats onderhouden en hersteld.

De interne studiedienst berekent de mogelijke invloed van de bemaling op de omgeving en het risico op beschadiging van omliggende bebouwing. Een computersimulatiemodel biedt de mogelijkheid de gunstige effecten van beschermende maatregelen na te gaan. Op die manier kan de klant de situatie op voorhand perfect inschatten en problemen voorkomen.

G. Smeyers is al vele decennia een gevestigde waarde in de bouwwereld, maar de firma nam vooral sinds 2005 een hoge vlucht. Ze kijkt dan ook voortdurend uit naar technisch geschoolde mensen uit de regio, om de aanwezige expertise verder uit te bouwen. Zij kunnen rekenen op een gedegen opleiding in de bemalingstechnieken.

www.gsmeyers.be