Gent aflevering 2


Internet vind je letterlijk overal in Gent. Zo liet het stadsbestuur de afgelopen jaren op negentien locaties infokiosken plaatsen in het straatbeeld. Naast het opzoeken van informatie door inwoners en toeristen, kunnen de kiosken met touchscreen door iedereen gebruikt worden om te mailen naar eender waar. Gent is nog op andere vlakken pionier op vlak van moderne informatie- en communicatietechnologie.

Gent is – ondanks de prachtige historische gebouwen die al vele eeuwen overleven – een stad die voortdurend beweegt en verandert. Steeds meer jonge gezinnen kiezen met Gent bewust voor een aangename woonstad op mensenmaat.

Ondernemers zien in de haven of op één van de vele andere bedrijfsterreinen een groot potentieel voor hun bedrijf. Fysieke ruimte om te ondernemen is nog in grote mate aanwezig. Projectontwikkelaars bouwen samen met het stadsbestuur aan de stad van morgen. Tal van vernieuwende bouwprojecten staan in de steigers of krijgen vorm op de tekentafel. In de bruisende omgeving die Gent is, krijgt innovatie alle kansen.