G&G International


G&G International maakt als Belgische onderneming samen met het Harelbeekse zusterbedrijf Geldof Metaalconstructie deel uit van de Engicon Groep, een 100% Belgische holdingmaatschappij.

Op de site te Willebroek staat G&G International in voor het ontwerp, de constructie en de levering van drukvaten. Die zijn bestemd voor de olie- en gasindustrie, de chemische, biochemische en petrochemische sectoren.

Sinds een tweetal jaren profileert G&G International zich eveneens in de offshore- markt. Naast enkele eenvoudige constructies, sleepte het bedrijf ook grotere contracten in de wacht voor het bouwen van de funderingen van offshore windparken. Elk project geniet van een volledig geïntegreerde benadering, met inbegrip van de kwaliteitsborging en de logistieke aspecten.

G&G International stelt in Willebroek zowat 130 medewerkers tewerk: ingenieurs, lassers, monteurs en bedienden. Die worden naargelang de behoefte aangevuld met zeer specifieke onderaannemers.

De onderneming is wereldwijd actief. De ligging aan het zeekanaal met rechtstreekse verbinding tot de grote Europese havens van Antwerpen en Rotterdam is dan ook van strategisch belang voor G&G International. Aangezien het om zeer grote en zware constructies gaat, worden 99% van de afgewerkte producten via het water afgevoerd.

www.ggi.be