GIS – Global Integrated Supply


GIS Europe staat voor Global Integrated Supply. Het is een dienstverlenend bedrijf, dat multinationale organisaties uit de industriële sector helpt met het optimaliseren en stroomlijnen van hun aankopen van niet-strategische goederen.

Onder niet-strategische goederen verstaan we producten die geen deel uitmaken van de core busines en dus geen rechtstreekse strategische impact hebben op het eindproduct. GIS Europe analyseert en vergelijkt het marktaanbod, stroomlijnt en standaardiseert de aankopen in opdracht van de klant.

In tegenstelling tot andere marktspelers, ontplooit GIS Europe activiteiten over het hele Europese continent. Bovendien voorziet de onderneming altijd minstens één contactpunt in elk land waar ze actief is. GIS Europe heeft geen financiële banden met distributeurs of leveranciers en werkt dus volkomen onafhankelijk van derden.

Het team van medewerkers is meertalig en heeft uiteenlopende culturele achtergronden. Op die manier heeft GIS Europe voeling met de sociale en commerciële geplogenheden in elk land.

Technologie speelt een vooraanstaande rol in de organisatie en er wordt dan ook jaar na jaar aanzienlijk in geïnvesteerd, om de klanten een optimale dienstverlening te kunnen verzekeren.

GIS Europe noteert een organische groei van 20%, maar blijft uitkijken naar nieuwe overnames en partnerships om verdere groei te realiseren.

www.giseurope.net