GRC


Bij de oprichting in1993 was GRC (Grond RecyclageCentrum Kallo) het eerste grondreinigingsbedrijf van ons land. Naast de hoofdzetel beschikt de pionier ondertussen eveneens over vestigingen in Zeebrugge en Zolder.

Alle GRC-sites zijn zowel per vrachtwagen als per schip vlot bereikbaar. De onderneming hanteert de hoogste kwaliteits- en veiligheidsstandaarden. De terreinen zijn uitgerust met een volledig vloeistofdichte afdichting en voldoen aan de strengste milieu-eisen.

GRC beheerst als één van de grootste Belgische grondreinigers uiteenlopende reinigingstechnieken, namelijk zowel biologische, fysico-chemische als thermische grondreiniging. Ook immobilisatie van sterk met anorganische stoffen vervuilde gronden behoort tot de mogelijkheden.

Naast verontreinigde gronden kan de onderneming tevens instaan voor het reinigen van andere afvalstoffen, zoals veegvuil, rioolkolkenslib, baggerspecie of straalgrit.

Op de site te Kallo reinigt GRC zowat 250.000 ton grond per jaar. Die verontreinigde grond mag zonder technisch verslag of analyseresultaten aangeleverd worden. Het bedrijf voert dan zelf de analyse uit en stelt op basis daarvan de meest geschikte reinigingsmethode voor.

Dankzij het werk van GRC kunnen verontreinigde sites een tweede leven krijgen als industrieterrein of voor woningbouw.

www.grckallo.be