Heilig Hartziekenhuis Leuven


Het Heilig Hartziekenhuis werd bijna een eeuw geleden opgericht in Leuven door de zusters Franciscanessen. Naar hun voorbeeld bleef een goede zorgverlening aan de mensen uit de stad en de brede omliggende regio al die tijd een prioriteit.

Het ziekenhuis heeft een sterk familiaal karakter en beschikt over een grote materniteit, waar jaarlijks ruim 1.600 bevallingen plaatsvinden. Dat is zowat het drievoudige van andere gelijkaardige instellingen.

Door de kleinschaligheid worden patiënten bij hun onthaal in het Heilig Hartziekenhuis snel doorverwezen naar de juiste afdeling en arts. Er vinden ook voortdurend contacten plaats tussen de verschillende disciplines. Sommige artsen zijn eveneens actief als consulent in het nabijgelegen Universitair Ziekenhuis. Daar kunnen mensen die sterk gespecialiseerd zorg nodig hebben terecht.

Het regionale ziekenhuis kent al geruime tijd een sterke groei en werd de voorbije jaren reeds sterk gemoderniseerd. Toch blijft het investeren in infrastructuur en state of the art technologie.

Minstens even belangrijk zijn de investeringen in mensen. Diverse jonge artsen met uiteenlopend specialismen werden aangetrokken en daarnaast vervullen ook de verpleegkundigen een belangrijke rol. Zij staan in voor de opname van, en de zorg voor de patiënt en bieden hem een luisterend oor.

www.hhleuven.be