Hydroscan


Hydroscan is een onafhankelijk Leuvens consultancybedrijf, dat actief is in de nichemarkt van het integraal waterbeheer en het operationeel rioolbeheer. Vandaag werken er een vijfentwintigtal medewerkers met een doorgedreven expertise en een unieke nationale en internationale ervaring.

Net zoals een dokter zijn patiënten onderzoekt en oplossingen aanreikt om hen beter te maken, onderzoekt Hydroscan de gezondheidstoestand van watersystemen, zoals rioleringen, grachten en waterlopen. Na het doorlichten van de bestaande situatie aan de hand van geavanceerde meet- en analysetechnieken, stelt de onderneming een actieplan op. Daarin worden de nodige verbeteringsmaatregelen opgelijst.

Een mooi voorbeeld van die aanpak is de opbouw van het computermodel voor Leuven, dat mogelijke locaties voor overstromingen in kaart brengt en zijn efficiëntie reeds heeft aangetoond.

Hydroscan werkt in opdracht van klanten uit binnen- en buitenland. Naast lokale overheden en de verschillende Vlaamse waterintercommunales, doen ook bedrijven een beroep op Hydroscan voor advies en begeleiding bij watergerelateerde zaken.

Vanwege de snelle groei verhuist Hydroscan in 2011 naar een nieuwe locatie te Kessel-Lo. Van daaruit kan de onderneming haar klanten meer dan ooit een optimale dienstverlening aanbieden.

www.hydroscan.be