IBBT


Het IBBT, of voluit Interdisciplinair Instituut voor Breedband Technologie, is een onafhankelijke onderzoeksinstelling die werkt in opdracht van de Vlaamse overheid. Het is haar taak om innovatie binnen de informatie- en communicatietechnologie te stimuleren.

Het Instituut werkt samen met ondernemingen, overheden en andere onderzoekcentra rond onderzoek en ontwikkeling binnen dit vakgebied. Het doel is toepassingen te ontwikkelen, die de levenskwaliteit van mensen verbeteren. Het kan daarbij gaan om toepassingen in diverse domeinen, zoals gezondheidszorg, mobiliteit, logistiek of ecologie.

Het IBBT bundelt de kennis en expertise van de verschillende Vlaamse universiteiten en kan dan ook terugvallen op een sterk intellectueel kapitaal in diverse relevante domeinen. Dankzij het IBBT kunnen deze vakmensen op een interdisciplinaire manier samenwerken met de bedrijfswereld, zodat beide partijen elkaar stimuleren en versterken. Op die manier zoekt en vindt men oplossingen voor concrete behoeften van klanten.

Het Interdisciplinair Instituut voor Breedband Technologie kende de voorbije vijf jaar een opmerkelijke groei en wil die in de nabije toekomst verder zetten. Het Instituut wil een effectieve bijdrage leveren tot de ontwikkeling van de ICT-sector als economische groeipool in Vlaanderen en Gent.

www.ibbt.be