IMSIR


IMSIR werd zowat 50 jaar geleden opgericht als intergemeentelijk samenwerkingsverband door de gemeenten en OCMW’s van Hemiksem, Niel, Rumst en Boom, die besloten een gezamenlijk sociaal beleid te ontwikkelen. Daarnaast ondersteunt IMSIR een aantal regionale socio-economische overlegorganen.

Een 400-tal medewerkers verzekeren een brede sociale dienstverlening – vooral in functie van de OCMW’s. In de hoofdzetel wordt de organisatie en de begeleiding van de thuiszorgdiensten gecoördineerd. Een 1.200 bejaarden, alleenstaanden, zieken en gezinnen uit de Rupelstreek worden zo geholpen – ook via het systeem van dienstencheques.

Binnen ISMIR werden twee initiatieven rond sociale tewerkstelling uitgebouwd: een sociale werkplaats en een beschutte werkplaats. Die laatste telt ongeveer 120 doelgroepwerknemers (mensen met een handicap) en 15 begeleiders. Ze is georganiseerd in vijf afdelingen: elektro, metaal, fietsen, eenvoudige manipulaties en machinale verpakking.

In de sociale werkplaats gaan een dertigtal doelgroepwerknemers dagelijks aan de slag. Zij krijgen attitudes aangeleerd en doen werkervaring op, zodat op termijn kunnen ingeschakeld worden in het gewone economische circuit. De buitendiensten omvatten de industriële schoonmaak en de groendienst, terwijl de binnendienst een kringloopwinkel beheert.

www.imsir.be