In Iure Constans


In Iure Constans werd precies veertig jaar geleden in Mechelen opgericht door Julien Vercammen. Al die jaren bleef het advocatenbureau groeien, zowel in kwaliteit als in kwantiteit. Vandaag maken zestien advocaten deel uit van de associatie.

In Iure Constans heeft alle specialiteiten in huis om zowel de particuliere klant als de KMO bijstand te verlenen in alle juridische aspecten. Dat gaat van familierecht, strafrecht, ondernemingsrecht, handelsrecht, bouwrecht, verkeersrecht tot aansprakelijkheidsrecht en dergelijke meer.

In Iure Constans betekent vrij vertaald dat in dit kantoor de verschillende advocaten – in teamwork – proberen aan de wensen van de cli├źnt te voldoen om uiteindelijk het recht te laten zegevieren.

Het aspect teamwork is hier niet onbelangrijk. Binnen het advocatenbureau zijn alle leeftijden, geslachten, visies en opinies vertegenwoordigd. Elk heeft zijn specialiteiten en bevoorrechte activiteiten, maar kan zijn benadering steeds aftoetsen aan de expertise van de andere partners. Op die manier krijgt iedere klant een dienstverlening op maat en kan hij rekenen op de hoogst mogelijke kwaliteit in de behandeling van zijn dossier.

Het advocatenbureau verdedigt de rechten van de particulier of de onderneming met kennis van zaken in het binnenland, maar ook over de grenzen heen.

www.iniureconstans.be