Interflux


Steeds meer particulieren en ondernemingen schakelen over op alternatieve energie en plaatsen zonnepanelen om hun eigen groene elektriciteit te produceren. Dat is ongetwijfeld een goede zaak voor ons leefmilieu, maar zonnepanelen houden ook enkele risico’s in.

Vooral bij brand staat de brandweer voor twee concrete problemen. Enerzijds kunnen de panelen de bluswerken hinderen en anderzijds is het niet altijd mogelijk de omvormer te vinden en uit te schakelen.

Maar zelfs met een uitgeschakelde omvormer blijven de kabels van de panelen onder hoge spanning staan. Indien het isolatiemateriaal rond de kabels dan smelt door de hitte van het vuur, bestaat er elektrocutiegevaar voor de brandweerlui.

Om dit euvel te verhelpen ontwikkelde de Gentse firma Solar Panel Europe een ontkoppelsysteem, dat de panelen onderling elektrische van elkaar loskoppelt. Zo wordt de hoge spanning herleid tot een veilige spanning. Ook bij de plaatsing kunnen de panelen op die manier veilig gekoppeld worden door de installateur.

Het ontkoppelsysteem van Solar Panel Europe is zowel geschikt voor bescheiden als voor zeer grote installaties van zonnepanelen. Bestaande voorzieningen kunnen er eveneens mee uitgerust worden. De bediening gebeurt eenvoudig via een duidelijk zichtbare schakelaar op de buitengevel van het gebouw.

www.solarpaneleurope.be