IVBO


Welkom bij IVBO, het intergemeentelijk samenwerkingsverband voor vuilverwijdering en – verwerking van Brugge en Ommeland. Wij starten onze activiteiten in 1982 nadat 9 steden en gemeenten zich verenigd hadden om de verwerking en de inzameling van afvalstoffen op hun grondgebied te organiseren. Sindsdien verzorgt IVBO de inzameling huis aan huis volgens de behoefte van elk van zijn vennootgemeenten.

Dat kan gaan om huishoudelijk restafval, groenafval, Papier en Karton, PMD en grofvuil en schroot op afroep. IVBO beschikt over een team van 120 chauffeurs en laders en over een vloot van 45 multifunctionele vrachtwagens. Door interne opleidingen en door een continu vernieuwingsprogramma van het materiaal slagen wij erin de combinatie van mens en machine maximaal te laten renderen en hierdoor de dienstverlening te verzekeren die onze klanten van ons verwachten.

Naast huishoudelijk afval begeeft IVBO zich ook op de markt van bedrijfsafval.

www.ivbo.be