Kaho Sint-Lieven


Een brug tussen het onderwijs en de bedrijfswereld

KAHO Sint-Lieven biedt als hogeschool met campussen in Gent, Aalst en Sint-Niklaas hoogstaande professionele bachelors en masteropleidingen. De meeste opleidingen kunnen ook gevolgd worden in hoger afstandsonderwijs. Zowat 6.400 studenten studeren aan Sint-Lieven in een brede waaier van richtingen.

De meeste technologische opleidingen zijn ondergebracht in de campus te Gent. Deze speelt een voortrekkersrol in onderzoek en ontwikkeling. De studenten van KAHO Sint-Lieven Gent kunnen rekenen op een persoonlijke begeleiding.

Aangezien engagement, zin voor initiatief en ondernemingszin doorslaggevende kwaliteiten vormen voor een ingenieur of technoloog, wordt er in alle richtingen meer dan gewone aandacht besteed aan de ontwikkeling van deze vaardigheden.

Doel- en praktijkgericht werken tekent de onderwijsfilosofie van KAHO Sint-Lieven. Theoretische kennis wordt dan ook vrijwel meteen gekoppeld aan praktische toepassingen in de bedrijfswereld. De studenten zijn ongeveer 40% van de lestijden actief in het laboratorium of de onderzoeksruimte.

Zowel bij de academische als de professionele richtingen vormen een bedrijfsstage en een bachelor- of masterproef het sluitstuk van de opleiding. Zo komen de studenten reeds tijdens hun studies in contact met de onderzoeks- en bedrijfswereld.

www.kahosl.be