Kumpen


Bouwprojecten, infrastructuurwerken, tunneling…Kumpen heeft er aanleg voor. Kumpen garandeert een maximaal resultaat met minimale hinder voor de omgeving.

www.kumpen.be