Lantmeeters & Partners


Lantmeeters & Partners legt zich als advocatenkantoor toe op de globale aanpak van juridische vraagstukken van zowel particulieren als bedrijven. Een enthousiast team van juridisch deskundigen zet zich in om hun positie op juridisch gebied te verstevigen.

Die totaalaanpak gaat veel breder dan de analyse van het probleem zelf. Het kantoor besteedt tevens de nodige aandacht aan de achterliggende oorzaken, met als bedoeling gelijkaardige problemen in de toekomst te vermijden. De focus ligt dan ook op de lange termijn.

Om een globaal antwoord te kunnen aanreiken doet Lantmeeters & Partners waar nodig een beroep op externe advocaten, maar ook experts uit andere vakgebieden. Zo kan het vraagstuk vanuit alle mogelijke invalshoeken grondig bestudeerd worden. Het kan gaan om verzekeringsmakelaars, specialisten in arbeidsrecht, fiscalisten of notarissen die vanuit hun expertise bijdragen tot een doeltreffende oplossing van het dossier.

Het advocatenkantoor opteert voor een structurele samenwerking met de cli├źnten en verstrekt gefundeerde adviezen in elke beslissingsfase. Een dergelijke ondersteuning op maat vereist een persoonlijke benadering met oog voor de specifieke eigenheid en situatie van elke klant, de mens achter het dossier.

Met Lantmeeters & Partners bent u zeker van uw zaak.

www.lantmeetersadvocaten.be