Leuven aflevering 2


Kennis vinden we in overvloed in Leuven. Denk maar aan de tientallen aula’s, leslokalen, bibliotheken en onderwijsgebouwen die verspreid over de stad liggen. Over de universiteit en alle hogescholen heen telt Leuven maar liefst 43.500 kennisopslorpende studenten. De grote uitdaging blijft om deze aanwezige kennis te laten renderen voor de economie. In Leuven zijn ze daar alvast zeer bedrijvig in.

Life sciences, nanotechnologie, mechatronics, smart systems, cleantech. Bij wetenschapsleken doen de termen eerder de wenkbrauwen fronzen. Voor Leuven vormen deze hoogtechnologische sectoren de basis van verschillende onderzoekscentra. Zij zijn de steunpilaren de Leuvense kenniseconomie.

Spin-offs zijn het meest zichtbare – en vaak ook spectaculaire – resultaat van de impact van een universiteit op de economie. Met de afdeling K.U. Leuven Research & Development biedt de K.U. Leuven alle mogelijke ondersteuning aan onderzoekers die hun onderzoeksresultaten willen omzetten naar een succesverhaal in de bedrijfswereld.

Ook Leuven heeft tal van mogelijkheden waar ondernemers elkaar in een informele sfeer kunnen ontmoeten. Niet zelden monden deze gezellige netwerkavonden uit in lucratieve business deals of wordt tussen pot en pint de basis gelegd voor een toekomstige samenwerking.