Limoco


Limoco is gespecialiseerd in industriële stofafzuiging en ventilatie in fabrieken en woningen.

Dankzij hun ervaring, die ze meer dan een kwart eeuw geleden hebben opgebouwd, beschikt Limoco nu over een grondige kennis van zaken als het gaat over de verschillende soorten stof en de respectievelijke afzuigsystemen hiervoor. Een afzuigsysteem biedt de klant niet enkel een oplossing voor een stofprobleem, maar draagt tevens bij tot de gezondheid van werknemers alsook tot de bescherming van het milieu.

Elke industrietak heeft wel op één of andere manier behoefte aan industriële ventilatie. Enerzijds voor de bescherming van de mensen in het bedrijf. Maar anderzijds ook voor de bescherming van machines en gebouwen. Behalve installaties voor afzuiging van schadelijke en vervuilde dampen voorziet Limoco ook installaties voor koeling door natuurlijke ventilatie, afblazen van warme lucht (vb. van compressoren) en verwarming (vb. warme lucht ventilatoren).

www.limoco-industries.be