Meganck Collewaert


Meganck-Collewaert is een familiebedrijf dat sinds eind jaren ’60 actief in in de zandontginning en grondverzet.