Oude Metalen Harzé


Oude Metalen Harzé-Van Est uit Herentals koopt en verkoopt als recuperatie- en schrootverwerkend bedrijf ferro en non-ferro materialen. De onderneming is tevens een erkend inzamelpunt voor Recupel en depollutiecentrum voor voertuigwrakken. Op die manier helpt ze mee zorg te dragen voor de toekomst van de planeet.

De ligging in de buurt van de op- en afrit Herentals Oost van de E 313 biedt Harzé-Van Est logistieke voordelen. Zowel particulieren als bedrijven kunnen er terecht met schroot van verbouwingen en afbraakwerken, afgedankte huishoudtoestellen, productieresten, elektronica en elektrische apparaten, afgedankte voertuigen enz. De weeginstallatie kan alle ladingen van 1 kilogram tot 60 ton nauwkeurig bepalen.

Het ISO 9001 kwaliteitscertificaat, ISO 14001 milieucertificaat en OHSAS 18001 veiligheidscertificaat getuigen van de wil van Harzé-Van Est om te werken volgens de strengste normen op deze gebieden. Het MVO charter toont dan weer aan dat ook Maatschappelijk Verantwoord ondernemen hier hoog op de agenda staat. Met dit alles draagt Harzé-Van Est als kleinschalige organisatie mee bij aan het positieve imago van de sector.

De aspecten kwaliteit, milieuvriendelijkheid en veiligheid vormen tevens de fundamenten van een kwalitatieve dienstverlening aan de klanten.

www.oudemetalen-harze.be