Partezis


Partezis is een kennisbedrijf, dat reeds veertig jaar diensten en producten levert aan zorginstellingen over het hele land. De klantenkring omvat ziekenhuizen, woon- en zorgcentra, psychiatrische instellingen en voorzieningen voor gehandicaptenzorg.

De onderneming ontwikkelt, implementeert en ondersteunt eigen softwareproducten, om alle kernprocessen van zorginstellingen te informatiseren, te optimaliseren en te rendabiliseren. De oplossingen omvatten alle stappen van het patiënten- of bewonerstraject, van de opname en de registratie tot het ontslag en de uiteindelijke facturering aan zowel de patiënt als aan de mutualiteiten. Partezis kan terugvallen op een jarenlange ervaring in de zorgsector en slaagt er zo in producten en diensten met een grote meerwaarde te bieden.

Partezis benadert zijn klanten als echte partners en bouwt duurzame langetermijnrelaties met hen uit op basis van wederzijds vertrouwen. Openheid voor verandering, innovatie en strategische samenwerkingsverbanden tekenen de onderneming.

De aanwezigheid van Partezis in Leuven is geen toeval. In de universiteitsstad is er een groot aanbod aan kennis. Die kennis is cruciaal voor het softwarebedrijf, om ook in de toekomst innovatieve en kwalitatieve oplossingen te blijven ontwikkelen voor een gezondheidssector die voortdurend in beweging is.

www.partezis.be