Progreso


Progreso is een leverancier van hr-software, waarmee een organisatie de volledige loopbaan van medewerkers kan beheren: van het rekruteringsproces via het bepalen van objectieven en het beheren van prestaties tot en met het evalueren en ontwikkelen van de interne krachten. Het Antwerpse bedrijf geldt sinds de oprichting in 2003 als een pionier binnen zijn nichemarkt.

De modulaire ‘Talent & Performance Management’ software biedt de gebruiker tal van doorslaggevende voordelen. Voor alle stakeholders binnen de organisatie (de onderneming op zich, maar ook het management, de afdelingsverantwoordelijken en de medewerkers) beschikt men over kerncijfers en duidelijke dashboards in verband met de geleverde prestaties.

Uit onderzoek blijkt dat 92% van de mensen een verloning op basis van prestaties en competenties verkiest boven een verloning op basis van anciënniteit. Ondertussen focussen de ondernemingen op resultaten op de korte termijn binnen een lange termijn perspectief.

De Progreso tool sluit perfect aan bij deze marktbehoeften: het in kaart brengen van de huidige prestaties en vaardigheden binnen een duidelijk afgelijnde toekomstvisie. Dankzij de software kan bijvoorbeeld men de impact van de verdere bedrijfsontwikkeling op het personeel visualiseren.

Deze uitgesproken marktgerichte en innovatieve benadering levert de onderneming explosieve groeicijfers en –prognoses op.

www.progreso.be